• En oscillerad ring har en mycket stor bandlängd genom att flera band svetsats ihop till ett band och hasplas på en ring med en oscillerad rörelse.
  •  Svetsställena slipas, anlöps och markeras med exempelvis en färgmarkering eller enligt ditt önskemål. Denna markering kan avläsas per automatik i din produktionsutrustning för enkel bortsortering.
  • Med Oscillerade ringar har du möjlighet att med färre ringbyten, färre produktionsstopp och mindre mantid:
    öka din produktivitet
    sänka dina kostnader.
Oscillerad ring