VI LEVERERAR KVALITET OCH KNOW-HOW

SCANSTRIP Strip Steel Sales and Consulting

Vi levererar stål, kvalitet och know- how till nöjda kunder inom tillverkningsindustrin.

Vi är en heltäckande leverantör av bandstål, plåt, specialstål, metaller och olika legeringar. Vi levererar material direkt från producent eller från vårt stålservicecenter till våra kunder i små eller stora kvantiteter.

Vi står för gediget materialkunnande, snabba leveranser, kundanpassade kvantiteter och högsta service.