SCANSTRIP Strip Steel Sales and Consulting

Vi levererar bland annat bandstål, kvalitet och know- how till nöjda kunder inom tillverkningsindustrin.

Vi är en heltäckande leverantör av bandstål, plåt, specialstål, metaller och även olika legeringar. Där vi erbjuder levererat material direkt från producent eller från vårt stålservicecenter till våra kunder i såväl små eller stora kvantiteter.

Vi står för gediget materialkunnande, snabba leveranser, kundanpassade kvantiteter samt högsta service.


Välkommen att använda vårt nya verktyg STEEL CALCULUS
Klicka här för att komma vidare