FINITA Elementberäkningar

Vår konsulttjänst FINITA Elementberäkningar hjälper dig till en snabb och effektiv produktutveckling, vilket kan leda till sänkta kostnader för dig. Det kan också handla om att förbättra en existerande produkt eller ren problemlösning.

Genom avancerad datorsimulering studeras en detaljs eller ett systems beteende från det att de ingående detaljerna formas, till de belastningar konstruktionen utsätts för i sin slutliga användning.

På detta sätt kan vi hjälpa dig att på ett effektivt sätt förkorta utvecklingstiden för en ny produkt samtidigt som du sänker kostnaderna. Detta tack vare att du inte behöver ta fram dyra verktyg och prototyper på ett tidigt stadium.

FINITA Elementberäkningar är ett kraftfullt verktyg som optimerar din produkt, sänker dina kostnader och förbättrar din konkurrenskraft.

Kontakta oss för en demo!